Bajocien
Accueil Pliensbachien Bajocien Bathonien Oxfordien Oxfordien récifal

Oursins réguliers

Famille des Pedinidae Hemipedina woodwardi
Pedina sublaevis
Famille des Polycidaridae Anisocidaris spinulosa
Famille des Pseudodiadematidae Girardema depressum

Oursins irréguliers

Famille des Holectypidae Holectypus leuthardti
Famille des Menopygidae Menopygus nodoti
Famille des Pygasteridae Pygaster sp.
Famille des Pygorhytidae Orbignyana ebrayi
Pygorhytis klairii